Psychológ BB

Klinická psychológia
dopravná psychológia, psychoterapia