Ambulancia nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami

PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia: 20,00 € za 50 min. sedenie

Párová psychoterapia: 30 € za 50 min. sedenie

 

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Psychodiagnostické vyšetrenie (napr. diferenciálno diagnostické alebo pre účely sociálnej poisťovne) : 60 €  /vyšetrenie trvá cca 2 hodiny/

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel- profesionálov (okrem vodičov s právom prednostnej jazdy a vodičov prepravujúcich nebezpečné veci) a žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia: 60 € ( možnosť zľavy pri väčšej skupine ľudí)

Doplnkové vyšetrenie k vyšetreniu vodiča: 50 €

Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl: 80 €

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel po odobratom vodičskom oprávnení: 100 €

Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS: 50 €

Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva: 80 €

Odborné poradenstvo pre vodičov: 200 €

Klientov objednávame prostredníctvom všetkých kontaktov uvedených na tejto stránke, podľa potreby aj mimo ordinačných hodín.