Platobné podmienky

Ambulancia nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami

PSYCHOTERAPIA a psychologické poradenstvo

Individuálna psychoterapia alebo poradenstvo: 25,00 € za 50 min. sedenie

Párová psychoterapia alebo poradenstvo: 40 € za 50 min. sedenie

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Psychodiagnostické vyšetrenie (napr. diferenciálno diagnostické alebo pre účely sociálnej poisťovne) : 80 €  /vyšetrenie trvá cca 2-3 hodiny/

Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS: 50 €

Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva: 80 €

Psychologické vyšetrenie uchádzačov pre prácu v osobnom kontakte s deťmi: 100 €

Odborné poradenstvo pre vodičov s odobratým vodičským preukazom za alkohol alebo iné psychoaktívne látky: 250 €

Klientov objednávame prostredníctvom kontaktov (0948 64 44 16, psychologbb@psychologbb.sk) uvedených na tejto stránke, podľa potreby aj mimo ordinačných hodín.