Cenník

Ambulancia má zmluvný vzťah iba s poisťovňou UNION

Poistenci Dôvery a VšZP si hradia služby v plnej miere

Poistenci Dôvery si môžu vo svojej poisťovni požiadať o preplatenie nákladov u nezmluvného poskytovateľa

PSYCHOTERAPIA a psychologické poradenstvo

Individuálna psychoterapia alebo poradenstvo: 50 € za 50 min. sedenie

Párová psychoterapia alebo poradenstvo: 70 € za 50 min. sedenie

Konzultácia  s rodičom/zákonným zástupcom neplnoletého klienta: 40 € /50 min., 20 € /20 min.

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Psychodiagnostické vyšetrenie (napr. diferenciálno diagnostické alebo pre účely sociálnej poisťovne) s podrobnou písomnou správou z vyšetrenia: 120 €  /vyšetrenie trvá cca 2-3 hodiny/

Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS: 80 €

Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva: 100 €

Psychologické vyšetrenie uchádzačov pre prácu v osobnom kontakte s deťmi: 100 €

Odborné poradenstvo pre vodičov s odobratým vodičským preukazom za alkohol alebo iné psychoaktívne látky: 250 €

Profesionálny manažment klienta (objednanie, rýchla konzultácia, administratíva nad rámec zdrav. starostlivosti a pod.): 15 €

Podrobná písomná správa zo psychologického vyšetrenia (pre poistencov Union): 30 €

Klientov objednávame prostredníctvom kontaktov (0948 64 44 16, psychologbb@psychologbb.sk) uvedených na tejto stránke, podľa potreby aj mimo ordinačných hodín.

Dohodnutý termín stretnutia je považovaný za záväzný.

Prípadné zmeny (zmena termínu, zrušenie termínu) je potrebné oznámiť (mailom, telefonicky, cez kontaktny formulár) minimálne 24 hodín dopredu. Pri zrušení sedenia po tomto časovom limite alebo v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín bude účtovaný poplatok v plnej sume sedenia.