Klinickí psychológovia a psychoterapeuti

 

Mgr. Ľudovít Novota

klinický psychológ a psychoterapeut

 • Vysokoškolské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v 2013
 • Špecializovaná skúška z klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Geštalt psychoterapii
 • Postgraduálny výcvik v EMDR
 • Psychoterapeutické a psychodiagnostické skúsenosti vďaka práci v Psychiatrickej liečebni Veľké Zálužie (liečba rôznych psychických ťažkostí a porúch ako úzkosti, závislosti, depresie a iné)
 • Ambulantná psychologická prax v Blumental s.r.o. Banská Bystrica od roku 2022
 • Člen neziskovej organizácie No More Stigma zameranej na tému destigmatizácie v oblasti duševného zdravia od roku 2018 doteraz
 • Registrovaný člen Slovenskej komory psychológov
 • Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – zapísaný v Zozname psychoterapeutov Slovenska
 • príprava na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia
 • kontakt: 0917 888 336 alebo novota@psychologbb.sk