O mne

Mgr. Diana Bultmanová

19 ročné skúsenosti v oblasti psychológie – odborný garant Blumental s.r.o. od roku 2012

  • Vysokoškolské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislava
  • Špecializovaná skúška z klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
  • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii
  • Krátkodobé kurzy zamerané psychoterapeuticky alebo psychodiagnosticky (Rorschachova metóda, Blochov viacdimenzionálny kreslený test, Autogénny tréning, Jacobsonova postupná svalová relaxácia,…)
  • Výcvik v metóde Biofeedbacku a Neurofeedbacku 2010-2011 (ABC Inštitút Liptovský Mikuláš
  • Kurz Liečby pomocou EEG spätnej väzby pomocou neurofeedbacku u úzkostných porúch, depresie, alkoholových a drogových závislostí, zvyšovanie psychickej výkonnosti (ABC Inštitút, Liptovský Mikuláš)
  • Psychoterapeutické a psychodiagnostické skúsenosti vďaka práci v Psychiatrickej liečebni Veľké Zálužie
  • Pôsobenie ako klinický psychológ a psychoterapeut na Psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave
  • Súdno – znalecká činnosť v odbore klinická psychológia dospelých ukončená (2008 – 2013)
  • od 2008 doteraz súkromná psychologická prax

Registrovaný člen Slovenskej komory psychológov, licencia odborného garanta pre spoločnosť BLUMENTAL s.r.o. v odbore klinická psychológia a certifikovaných pracovných činnostiach dopravná psychológia a psychoterapia.

Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenska.