Psychológovia

Mgr. Diana Bultmanová

viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti psychológie – odborný garant Blumental   s.r.o. od roku 2012

 • Vysokoškolské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
 • Špecializovaná skúška z klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii
 • Krátkodobé kurzy zamerané psychoterapeuticky alebo psychodiagnosticky (Rorschachova metóda, Blochov viacdimenzionálny kreslený test, Autogénny tréning, Jacobsonova postupná svalová relaxácia, Schema terapia: ISST Approved Certification Training Module – 2018, EMDR – 1. a 2. modul ČIPE – 2022)
 • Výcvik v metóde Biofeedbacku a Neurofeedbacku 2010-2011 (ABC Inštitút Liptovský Mikuláš
 • Kurz Liečby pomocou EEG spätnej väzby pomocou neurofeedbacku u úzkostných porúch, depresie, alkoholových a drogových závislostí, zvyšovanie psychickej výkonnosti (ABC Inštitút, Liptovský Mikuláš)
 • Psychoterapeutické a psychodiagnostické skúsenosti vďaka práci v Psychiatrickej liečebni Veľké Zálužie
 • Pôsobenie ako klinický psychológ a psychoterapeut na Psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave
 • Súdno – znalecká činnosť v odbore klinická psychológia dospelých ukončená (2008 – 2013)
 • certifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia
 • Od 2008 doteraz súkromná psychologická prax

Registrovaný člen Slovenskej komory psychológov, licencia odborného garanta pre spoločnosť BLUMENTAL s.r.o. v odbore klinická psychológia a certifikovaných pracovných činnostiach dopravná psychológia a psychoterapia.

Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenska.

Člen Asociácie dopravných psychológov Slovenska.

Mgr. Ľudovít Novota

klinický psychológ a psychoterapeut

 • Vysokoškolské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v 2013
 • Špecializovaná skúška z klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Geštalt psychoterapii
 • Pôsobenie ako psychológ v detských domovoch a na základnej škole
 • Psychoterapeutické a psychodiagnostické skúsenosti vďaka práci v Psychiatrickej liečebni Veľké Zálužie (liečba rôznych psychických ťažkostí a porúch ako úzkosti, závislosti, depresie a iné)
 • Ambulantná psychologická prax v Blumental s.r.o. Banská Bystrica od roku 2022
 • Člen neziskovej organizácie No More Stigma zameranej na tému destigmatizácie v oblasti duševného zdravia od roku 2018 doteraz
 • Registrovaný člen Slovenskej komory psychológov
 • Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – zapísaný v Zozname psychoterapeutov Slovenska
 • príprava na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia
 • kontakt: 0917 888 336 alebo novota@psychologbb.sk