Kontakt

Tel.: 0948 64 44 16
E-mail: psychologbb@psychologbb.sk

Kontaktný formulár
Psychology Therapy
Select process right, was it consider borne accuse arrange on ago, their its and my he the latter I gradually home
Pracovisko klinickej, dopravnej psychológie a psychoterapie
Služby

Individuálne psychologické poradenstvo a individuálna psychoterapia


Párová a rodinná psychoterapia


Krízová intervencia na reakciu na akútny stres


Poradenstvo a psychoterapia v prípade nariadenia súdom vrámci probačného dohľadu

Psychologické vyšetrenie pre držiteľov a žiadateľov strelnej zbrane a streliva

Psychologické vyšetrenie pre uchádzačov o prácu v mestskej polícii

Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre uchádzača o prácu v súkromných bezpečnostných službách

Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu v osobnom kontakte s deťmi

Odborné poradenstvo pre vodičov s odobratým vodičským preukazom za alkohol alebo iné psychoaktívne látky