Služby

 • Individuálne psychologické poradenstvo a individuálna psychoterapia
 • Nácvik komunikačných zručností
 • Poradenstvo a psychoterapia v prípade nariadenia súdom vrámci probačného dohľadu
 • Konzultácia

Psychoterapia či poradenstvo trvá obyčajne 8-10 sedení, ktoré môžu voľne pokračovať v udržiavacom tempe (spočiatku 1x za 2 týždne, potom napr. 1x mesačne).

Hlavné oblasti terapeutického pôsobenia sú pri nasledovných problémoch:

 • znížené sebavedomie
 • problémy so sebarealizáciou
 • hnev
 • smútenie
 • chronická únava
 • poruchy spánku
 • úzkostné poruchy (fóbie, úzkosti, posttraumatické poruchy, hypochondrické poruchy, somatoformné poruchy)
 • depresia
 • sexuálne dysfunkcie
 • závislosti
 • chronické telesné ochorenia

Prvé sedenie

Na prvom sedení si preberieme Vaše aktuálne ťažkosti, budeme sa Vás pýtať na pozadie Vašich problémov. Vysvetlíme Vám možnosti a postupy, ktoré Vám môžem doporučiť z našich skúseností, ozrejmíme Vám praktické aspekty stretnutí. V prípade dohody si môžeme už na tomto sedení stanoviť ciele terapie.

Psychologické vyšetrenia:

 • vodičov motorových vozidiel – aktuálne nevykonávame
 • žiadateľov o vodičský preukaz – aktuálne nevykonávame
 • inštruktorov autoškôl – aktuálne nevykonávame
 • žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva
 • pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby
 • na vlastnú žiadosť napr. pri výbere školy, pracovného zaradenia
 • uchádzačov o zamestnanie /zamestnancov pre firmy, podniky, na žiadosť budúceho zamestnávateľa/