Odborné poradenstvo pre vodičov

odborné poradenstvo pre vodičov

Odborné poradenstvo pre vodičov s odobratým vodičským preukazom za alkohol alebo iné psychoaktívne látky

Čo znamená odborné poradenstvo pre vodičov?

Odborné poradenstvo poskytuje posudzujúci psychológ posudzovanému vodičovi v zmysle Rozhodnutia orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa a § 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Odborné poradenstvo realizujeme v rozsahu zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Naše pracovisko je subjekt oprávnený poskytovať odborné poradenstvo. Posudzujúci psychológ vykonáva profesionálnu odbornú činnosť, zameranú na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. Odbornú garanciu zabezpečuje Mgr. Diana Bultmanová – dopravný psychológ, člen Asociácie dopravných psychológov

Kto podstupuje odborné poradenstvo?

Posudzovaný vodič je fyzická osoba, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva. Povinnosť absolvovať profesionálnu odbornú činnosť jej vyplýva zo zákona a rozhodnutia príslušného orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky.

Miesto poskytovania odborného poradenstva

Miestom poskytovania odborného poradenstva posudzovanému je psychologické pracovisko poskytovateľa BLUMENTAL s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Námestie Slobody 9, Banská Bystrica.

Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je to, že posudzovaný vodič absolvuje všetky skupinové stretnutia s aktívnou účasťou a absolvovuje individuálny výstupný rozhovor bez prerušenia. Termíny určuje  posudzujúci psychológ v rámci zákonných časových  intervalov a dôb.

Cena odborného poradenstva pre vodičov

Cena služby: 250 Eur

Odborné poradenstvo ošetrujeme zmluvou medzi poskytovateľom a posudzujúcim, z ktorej jeden originál ostáva posudzujúcemu.

Program odborného poradenstva

Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva a jeho pravidlá, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.

Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia.

Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov pitia jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola alkoholu v spoločnosti a skupinové procesy.

Používanie, zneužívanie, závislosť od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, konkrétne techniky odmietnutia alkoholu.

Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.

Prihláste sa na odborné poradenstvo na 0948 64 44 16 alebo na psychologbb@psychologbb.sk alebo cez kontaktný formulár tejto stránky